Search Results

Number of Results: 4

zeitgeber

zonering

zooxanthell

zygot

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

multivariataanalys

Definition

Statistiska metoder för beskrivning, inte sällan grafisk, och analys av mångdimensionella datamängder. Inkluderar bl a ANOVA, regressinons- och korrelationsanalyser.

English Greek Portuguese Swedish