Search Results

Number of Results: 2

west vinds drift

wilcoxon två-provs test

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

medellågvattennivå

Definition

Medelhöjden av alla låga lågvatten för en given plats under en 19-årsperiod. För kortare observationsperioder görs beräkningar för att korrigera eventuella fel och få ett tidsspann som motsvarar 19 år.

English Greek Portuguese Swedish