a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

multidimension skaling

Definition

En matematisk multivariata teknik som används för att spåra viktiga underliggande dimensioner som kan användas som förklaring för observerade likheter eller olikheter mellan undersökta objekt.

English Greek Portuguese Swedish