a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MDS

Definition

Multi-dimensional scaling: en matematisk multivariata metod som används för att upptäcka och förklara observerade likheter eller olikheter mellan två eller fler undersökta objekt eller prover.

English Greek Portuguese Swedish