a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

bästa miljöpraxis

Definition

BMÅ (Bästa Miljöpraxis): Ett definierat miljömålsprotokoll som bör följas för att minimera interaktioner mellan akvakultur och andra aktiviteter. BMÅ behandlar aspekter såsom utsläppsgränser, utfodringsmetoder och -effektivitet, läkemedelshantering, bottenvändning för återhämtning av sjöbotten. BMÅ kan bestämmas av reglerande myndigheter och näringslivet enligt praxis. BMÅ utvecklas för de flesta akvakultursystemen och har ofta samband med BTT-krav (Bästa tillgängliga teknologi). Ett exempel är att vissa nationella licencer och tillstånd för akvakultur sätter utsläppsgränser för organiskt kol, närsalter och kemiska läkemedel i enighet med miljökvalitetsstandarder följande 1994 års PARCOM-rekommendation (Pariskommissionen) som slår fast att nationella enheter skall fastlägga BMÅ-plan som behandlar frisättande av potentiellt giftiga substanser från akvakultur.

English Greek Portuguese Swedish