a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

mättnatsvärde för löst syre

Definition

Koncentration av löst syre i vatten i jämvikt med atmosfärisk luft vid normalt barometriskt tryck. Värdena varierar med temperatur och salthalt och är till exepel i sötvatten 14.6 mg/L vid 00C och 8.3 mg/L vid 250C.

English Greek Portuguese Swedish