a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

epifyt

Definition

Växt som fäster sig på en annan växt enbart för stöd, till exempel, småalger på en laminarväxt.

English Greek Portuguese Swedish