a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

miljöstress

Definition

Kronisk stress i en organism beroende på suboptimala förhållanden i deras miljö. Kronisk stress kan leda till minskad aptit och tillväxthastighet liksom ökad mottaglighet mot sjukdomar.

English Greek Portuguese Swedish