a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

morän

Definition

Geologiskt term som används för att beskriva morän som inte har utsatts för någon egentlig kornstorlekssortering, i likhet med den sortering som uppkommer i rinnande vatten, och innehåller därmed stora stenblock.

English Greek Portuguese Swedish