a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

mikroflora

Definition

(1) Små växter ej synliga för blotta ögat. (2) En lokal grupp av växter (3) Växter i ett mikrohabitat; jmf mikrobenthos.

English Greek Portuguese Swedish