a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

metabolisk hastighet

Definition

Mängden syre som används vid total metabolism, per tidsenhet eller per kroppsviktsenhet.

English Greek Portuguese Swedish