a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

meiobentalen

Definition

Små bentiska organismer som kan passera genom ett 1 mm såll men fastnar i ett 0,1 mm såll.

English Greek Portuguese Swedish