a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

medelvattennivå

Definition

Medelvärdet på vattennivån beräknat med utgångspunkt från mätningar av vattennivån på en given plats varje timme under en längre period.

English Greek Portuguese Swedish