a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

medelhavsnivå

Definition

Medelhöjden på havsytan beräknat utifrån alla faser i tidvattencykeln under 19 år eller motsvarande beräknad period.

English Greek Portuguese Swedish