a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

marikultur

Definition

Odling av marina organismeri deras naturliga miljö eller i speciella inhägnader, t ex burar, kanaler.

English Greek Portuguese Swedish