a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

mann-whitney u-test

Definition

En icke-parametrisk statistisk metod som används för att se om två oberoende provserier är tagna från populationer med samma spridning.

English Greek Portuguese Swedish