a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

lerplatå

Definition

Del av strandlinjen, mellan hög- och lågvatten där lera ansamlas.

English Greek Portuguese Swedish