Search Results

Number of Results: 120

abiotisk

abrasion

absorption

acklimatisering

acklimatisering

ackumulering

activated sludge process

adaptation

adenosintrifosfat -ATP

adhesion

adipos vävnad

adsorption

adult

aerob

aeroba bakterier

affinitets index

afotisk

agglutination

aggregation

agonistikt beteende

akut

akut toxicitet

akvakultur

akvatisk organism

albinism

aldehyder

åldersammansättning

åldersklass

alfa strålning

algblomning

alger

algicid

algtoxicitet

alkalinitet

alkalinitet, total

allätande

allätare

allel

allelfrekvens

allopatrisk

alluvial avlagring

alluvialjord

altruistiskt beteende

amfiatlantisk

amfibiotisk

amfidrom

aminosyra

ammoniak

ammoniak toxicitet

ammonifikation

amnesisk skaldjursförgiftning

amorf

amplitud

anadroma

anaerob

anaerob matsmältning

anaerob respiration

anaeroba bakterier

andning

andra steget

androgener

Ångmättnadsunderskott

annelider

ANOVA

anoxi

anoxisk

anoxisk zon

anoxiskt substrat

antagonism

Antarktiska cirkumpolarströmmen

Antarktiska divergensen

Antarktiska konvergensen

antibiotika

antiboreal

antigenskifte

antropogen

apogeiskt tidvatten

arenit

ärftlighet

ärftlighetskoefficient

argillaceous

aritmetiskt medelvärde

arkibentalen

årlig produktion

art

artbildning

artefakt

artificiell rev

Artificiell strand

artnamn

artrikedom

arv

asätare

askfri torrvikt

assimilering

assimileringseffektivitet

assimileringskapacitet

association

astronomiskt tidvatten

asymmetri

asymptotisk fördelning

återflödande vatten

återvinning

atmosfär

atmosfäriskt nedfall

aufwuchs

austral

autekologi

autokton

autotrof

avdunstning

avfall

avfallsområde

avfolkning

avkalka

avloppssvamp

avloppsvatten

avrinning

avrinningsområde

azoisk

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

abiotisk

Definition

Syftar på icke-levande substanser, faktorer och miljöer

English Greek Portuguese Swedish