Search Results

Number of Results: 1

XENOBIOTISK

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

KYSTBELTE (LITORALSONEN)

Definition

Grunne områder i en vannmasse, der det er nok lys for algevekst. Den engelske betegnelsen, ”littoral zone”, kan også defineres som flomålet (dvs, delen av havbunnen som blir periodevis blottlagt på grunn av tidevannet, tidevannssonen).

English French Spanish Greek Norwegian German Italian