Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UTSETTING

Definition

Prosessen der en overfører en levende organismer til et oppdrettsanlegg eller en vannmasse for påvekst, f.eks. overføring av smolt fra settefisk- til matfiskanlegg.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian