a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MUTASYON (GENETİK)

Definition

Bir DNA yada RNA molekülünde baz sekansının değişimidir. Mutasyon genellikle ilk baz diğer baz (nokta mutasyonu) için değişir yada tek yada çok çekirdeklerin eklenip yada çıkarmasını içerir. Buda sık sık protein sentezi sırasında ribozomlar tarafından kodon sekansların hatalı okunmasına sebep olur (bir proteinin yok ya da eksikliğine sebep olur). Bazı mutasyonlar çerçeve kayması mutasyonu olarak söylenir. Nokta mutasyonu suskun olabilir (mesela birçok amino asit bazı kodonlar tafından kodlanabilir) ya da protein sentezi sırasında sonraki amino asit için ilk amino asit yerine geçmesine sebep olur.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician