a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GYRODACTYLUS

Definition

Monogenetik trematod cinsidir. Gyrodactylus türleri vivipar formlardır, ağırlıklı olarak balıklar üzarinde ektoparazittirler ve özel konakçı eğilimi gösterirler. Elverişli koşullarda çok hızlı üreyebilirler ve tatlı su ve deniz suyu kültürlerinde önemli bir patolojik özelliği olabilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician