a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Definition

Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir popülasyonda büyüyebilen direçli tek bir mutant hücre antibiyotik varlığında, popülasyonda dirençli hücrelerin varlığına sebep olabilir. Bakterilerde kromozomal genlerle aktarılan antibiyotik direncinin, antibiyotikçe hassas hücrelere konjügasyon, transdüksiyon veya transformasyonla aktarıldığı belirtilebilir. Tek bir mutasyon sebebiyle oluşan direnç, tek tip veya aynı hedef bölgeye sahip antibiyotikler üzerinde etkilidir. alternatif olarak, antibiyotiklere direnç bakterinin bir R plazmidi kazanması vasıtası ile gelişebilir. Bu tip genetik element kazanımı hedef bölgeyi modifiye ederek (bkn. MLS antibiyotikleri) antibiyotik atılım sistemi geliştirerek, (bkn. tetrasiklinler) veya antibiyotik dirençli bir hedef enzim kazandırarak (bkn. folik asit antagonistleri) aynı sınıftan antibiyotiklere, iki farklı veya daha fazla sınıf antibiyotik üzerine direnç kazandırabilir. Bir metabolik yol antibiyotik aktivitesi ile bloklanırsa, o bloklanmış yolun metabolitlerini alacak ve kullanacak olan bir hücre o antibiyotiğe dirençli hale gelebilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician