Search Results

Number of Results: 1

X ışını

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Wınkler metodu

Definition

Titrasyon yöntemi ile oksijen içeriğinin belirlenmesi. Temel Wınkler prosedüründe, su örneği magnezyum sülfat, potasyum iyodür ve sodyum hidroksit ile muamele edilir. Yüksek alkali koşullar altında, magnezyum iyonu moleküler oksijen tarafından oksitlenir, kahverengi çökelti oluşur. Sonra, çökeltiyi çözmek için sülfürik asit eklenir ve magnezyum dioksit tarafından iyodin oksidasyonu için prosedür asidik durumdadır. İyodin miktarı Oksijen mikarı ile orantılı şekilde serbest kalır. iyodin mikarı standart sodyum tiyosülfat titrasyonu ile hesaplanır. Nişasta indikatörü titrasyonun bitiş noktasının belirlenmesi için kullanılır.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician