a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

HERPES VİRÜSÜ

Definition

Bu virüs balıkları da içine alan omurgalılarda hastalığa neden olur. Kayıtlara bakıldığında 400 yıl geriye dayanmaktadır, "Sazan frengisi" olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber salmonitlerden ilk izolasyonu 1970'lere dayanmaktadır. Herpes virüsü kültürü yapılan birçok balık türü için çok önemlidir (Örn: Sazanlar, Kefaller, Persitler ve diğerleri). Herpes virüsü sebep olabildikleri hastalıkların çeşitliliğinde yüksek omurgalılarda onların benzerlerini taklit eder. En önemli bilinen türü Herpesvirus salmonis (Gökkuşağı Alabalığı ve diğer Alabalık herpes virüsü örn OMV Oncorhynchus masou), Herpesvirus ictaluri ( anal Kedibalığı Virüsü (CCV), Herpesvirus vitreum (Stizostedion vitrium), Yılan balığı herpesvirusü ve Herpesvirus cyprini (carp frengisi). Herpes virüsü aynı zamanda Avrupa Gümüş Balığı'nda da epizootik epidermal papilla gelişiminde rol oynamaktadır.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician