a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UYGULAMA KODU

Definition

Belirli amaçlar için birçok sanayi ve acenteler, belirlenmiş çevresel ve yönetim hedeflerini başarmak için yönetim kodu (yönetmelik kodu) ya da uygulama kodu geliştirmiştir. Örneğin, ICES(Uluslar arası Araştırma Konseyi), zarar görebilecek habitatlar içinde egzotik türler, hastalıklar ve parazitlerin transferi ile ilgili risklere rehberlik etmek amacıyla "Yabancı deniz türlerinin girişi" için uygulama yönetmelikler geliştirmiştir. Yönetmelikler balık çiftliklerinin yönetimiyle ilgili olarak geliştirilmektedir ( Örn; Norveç, Şili ve diğer ülkelerde Somon çiftlikleri için kuluçkahane operasyonları, smolt üretimi ve hasat sonrası kurumlar için yasalar mevcuttur) ve diğer sektörlerin uygun olarak takibi beklenmektedir. Bu tip yönetmelikler kanun hükmünde değildir ve yasal bağlayıcılığı yoktur, gözardı edilmeleri üreticiler için market ( tüketici) kabülünde saygı görmesi konusunda ya da yetersiz yönetim prosedürleri ya da zayıf yetiştiricilikten kaynaklanan zararlara karşı sorumluluk potansiyeli açısından ciddi tartışmalara neden olabilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician