a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

EDWARDSIELLA

Definition

Yayın balıklarında ciğerlerde hava kalma ve çürüme hastalığı: kanal yayın balıklarında görülen Edwardsiella tarda'nın neden olduğu yıllık subakut sistematik bakteriyel bir hastalıktır. Su sıcaklığı 30 C'yi aştığı zaman ortaya çıkar ve mortalite nadiren %5'i geçer. yüksek mortalite yüksek balık kültür yoğunluklarında oluşur. hastalık sistematik antibakteriyel etkin biçimde önlenmeli.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician