Search Results

Number of Results: 166

SABİT AKIŞ ORANI

SABİT KÜLTÜR

SABİTLEŞTİRİCİ

SABUNLAŞMA

SAFLAŞTIRILMIŞ DİYET

SAFRA

SAFRA KESESİ

SAĞLIK SERTİFİKASYONU

ŞAK

SAKAROZ

SALGI

SALGIN

SALGIN

Salıcı Hormon

SALMONID RICKSETTSIA SEPTICAEMIA (RICKETTSIAL SALMON SYNDROME)

SALMONIDAE

Salvenilid

Salyangozlar (Karındanbacaklılar)

SANİTASYON

SANTRAFÜJ

SAPAN KEMİĞİ

Saponin

SAPROLEGNAZ

Saprolegnia

Saprolegniasis

Sarı kuyruk

SARKAÇ YEM KAPLARI

SARKITMA KÜLTÜRÜ

SARKOMA

SATUROMETRE

SAZANLARDA BAHAR VEREMİSİ (SVC)

SEÇİCİ ANAÇ YÖNETİMİ

SEDİMANTASYON ÇÖKTÜRME HAVUZU

SEDİMENT

ŞEKER

SEKİ DİSKİ

SEKONDER ENFEKSİYON

Semptom

Sendrom

SENTETİK

SEPTİK

SEPTİSEMİ

SERBEST BIRAKAN

SERKOİD ÖNCESİ

SEROİD

SEROSA

SERÖZ

SERRANIDAE

SERUM

SESTOT

SEYRELTİK AŞI

Sıcaklık

Sıcaklık dayanım eğrisi

SICAKLIK DÜZENLEYİCİLER (EŞANJÖR)

Sıcaklık katsayısı

SICAKLIK ŞOKU

Sıcaklık şoku

SİFON

Sigil

SİLO

SİLO YETİŞTİRİCİLİĞİ

SILURIDAE

SİMBİOZİS

SİNDİRİM

SINGLE YEAR CLASS SITE

SINIFLANDIRMA

SİNÜS

SİROZ

SIRT KABUĞU

Şişlik

ŞİŞMEK

SİTOPATİK

SİTOPATOLOJİ

SİTOPLAZMA

SIVI BESİ YERİ

SİVİLCE

SİYAH BENEK

SİYAH LEKE NEKROZU

SİYAH SOLUNGAÇ HASTALIĞI

SİYAH SPERMATOFOR HASTALIĞI

SİYANHEMOGLOBİN

ŞİZONT

SKOLYOZ

SLAÇ

SMOLTİFİKASYON

SODYUM (Na)

Soğuk su hastalığı

SOĞUK SU HASTALIĞI

SOĞUKKANLI

SOĞUKSU VİBRİYOSU

ŞOK TEDAVİSİ

ŞOK UYGULAMA

SOLUNGAÇ

SOLUNGAÇ AĞI

Solungaç dikenleri

Solungaç flamenti

Solungaç kapağı

SOLUNGAÇ KAPAĞINA AİT

Solungaç lameli

SOLUNGAÇ LAMELİ

SOLUNUM

SOLUNUM KATSAYISI

SOMATOTROPİN

SONA YAKIN

SONLANDIRICI

SOUTHERN BLOT

SOY

Sparid

SPAT

SPAT DÖKÜMÜ

SPEKTROFOTOMETRE

SPERM

SPERM MOTILITY

SPERMATOFOR

SPERMATOGENEZİS

SPESİFİK BÜYÜME ORANI (SBO)

SPESİFİK ISI KAPASİTESİ

SPLİNİK

SPOR

SPORLULAR

SPOROSIST

SPORULASYON

STAIN

Standart (Su kalitesi)

STANDART METABOLİZMA

STEATOSİS

STENOHALİN

STENOHOSPİTALİK

STENOTİPİK

STERİL

STERİLİZASYON

Steroid

Stoklama

STOKLAMA ORANI

STOKLAMA YOĞUNLUĞU

STOMATİT (AĞIZ İLTİHABI)

STR

STREPTOKOK SEPTİSEMİ

STREPTOMİKTES

STRES

Stres nedeni

STRINGENCY

SU BANYOSU

Su değişimi

SU KALİTE STANDARTI

SU KAYBI

Su kirliliği

Su Örneği

Su örneğinin stabilizasyonu

Subakut

Subkutan

Subletal

Submukoza

Sufokasyon (Boğulma)

SUKTORIA

Sülfamerizen

Sülfanamidler

SÜLFONAMİD

SÜLÜKLER

SÜLÜKLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIM

SÜRÜ KÜLTÜRÜ

Suyun doyma açıklığı

SÜZÜLMEK

Swab

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Definition

Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir popülasyonda büyüyebilen direçli tek bir mutant hücre antibiyotik varlığında, popülasyonda dirençli hücrelerin varlığına sebep olabilir. Bakterilerde kromozomal genlerle aktarılan antibiyotik direncinin, antibiyotikçe hassas hücrelere konjügasyon, transdüksiyon veya transformasyonla aktarıldığı belirtilebilir. Tek bir mutasyon sebebiyle oluşan direnç, tek tip veya aynı hedef bölgeye sahip antibiyotikler üzerinde etkilidir. alternatif olarak, antibiyotiklere direnç bakterinin bir R plazmidi kazanması vasıtası ile gelişebilir. Bu tip genetik element kazanımı hedef bölgeyi modifiye ederek (bkn. MLS antibiyotikleri) antibiyotik atılım sistemi geliştirerek, (bkn. tetrasiklinler) veya antibiyotik dirençli bir hedef enzim kazandırarak (bkn. folik asit antagonistleri) aynı sınıftan antibiyotiklere, iki farklı veya daha fazla sınıf antibiyotik üzerine direnç kazandırabilir. Bir metabolik yol antibiyotik aktivitesi ile bloklanırsa, o bloklanmış yolun metabolitlerini alacak ve kullanacak olan bir hücre o antibiyotiğe dirençli hale gelebilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician