a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RNA

Definition

Ribonükleik asit; adenozin trifosfat, guanozin trifosfat, sitozin trifosfat ve urasil trifosfat ribonükleotidlerinin polimerizasyonuyla oluşan bir polinükleotiddir. Yoğun molekül içi baz çiftleri karmaşık ikincil yapılar oluşturmasına rağmen, RNA genellikle tek dizi bir molekül olarak oluşur. Bazı virüslerde genom olarak bulunur fakat diğer hücrelerde DNAdan proteinlere bilgi aktarımı gibi hayati bir çok rolü bulunmaktadır. DNAya bağlı genetik bilgi, mesajcı RNAda sentezlenmiş kalıp DNA olarak kullanılarak transkripsiyon süreciyle RNAya transfer edilir. Bu bilgi daha sonra translasyon süreci aracılığıyla protein senteziyle birlikte aminoasit sentezlemede kullanılır. Bu süreçte bireysel aminoasitler RNA molekülleri ile taşınarak, ribozom olarak bilinen alt hücresel partiküller sayesinde taşıyıcı RNA (tRNA) yardımıyla mRNAya transfer edilerek protein zincirindeki yerlerine yerleştirilir. Ribozomlar, proteinlerden ve ribozomal RNAdan (rRNA) oluşur.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician