a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

DEVRİDAİM SİSTEMİ

Definition

Su ürünleri üretiminde kullanılan ve atık suyun yeniden kullanılmasına olanak sağlayan kapalı veya kısmen kapalı bir sistemdir. Genellikle, mevcut su akışı veya sistem hacminin küçük bir kısmı birim zaman başına değiştirilir. 'Kapalı' veya 'açık' sistemler ifadelerini kullanmaktan ziyade, bu sistem su sirkülasyonunun derecesini (örn. hacim akışı veya sistem hacminin birim zaman başına yüzdesi) net bir şekilde göstermesi açısından daha uygundur. Genellikle, tamamlamayı gerektiren hem sızıntı hem de buharlaşma gibi durumlarda daima bir miktar su kaybı olacağı için 'kapalı sistem' ifadesinin kullanılması bu durumda doğru değildir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician