Search Results

Number of Results: 1

QUANTITATIVE TRAIT LOCI

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

MELEZLEME

Definition

(1) Eşleştirilmiş tamamlayıcı polinükleotid zincirlerinin (DNA veya RNA) bir dubleks kurması. (2) Farklı genetik yapı ve türlerdeki yetişkin organizmaların veya doğal hatların çaprazlanması.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician