Search Results

Number of Results: 108

PABA (PARA-AMINOBENZOİK ASİT)

PAKETLENMİŞ HÜCRELER

PANDEMIC

PANKREAS

Pankreas hastalığı

PANKREATİTİS

PANTOTENİK ASİT

PAPILLOM

PARAMETRE

PARANKİMA

PARAZİT

PARAZİT

PARAZİTER HASTALIK

PARAZİTİZM

PARÇALAYICI

PARLAMA

PARTİ KÜLTÜR

PASTÖRELLOSİS

PASTÖRİZASYON

PASTÖRİZE BALIK

PATLAK (ŞİŞKİN) GÖZ

PATO-BİYOLOJİ

PATOGENEZİS

PATOJENİK

PATOJENİK

PATOLOJİ

PATOLOJİK DURUM

PCR

PEDİVELİGER

PEDÜNKÜL

Pedünkül hastalığı

PELECYPODA

PELET

PELVİK YÜZGEÇ

PENİSİLİN

PEPSİN

PEPSİNOJEN

PEPTİT

PERİKARDİYUM

PERILEMMA

PERİSTALTİK

PERİTON İÇİ

PERİTONAL BOŞLUK

Peritonitiz, Karın zarı iltihabı

PERIVASCULAR

Permenganat

PERNİSYOZ ANEMİ

PEROKSİT DEĞER

PESTİSİT

PETRİ KABI

PFISTERIA .SP.

pH

PHENOGRAM

PİGMENT

PİGMENTASYON

PIHTILAŞMA FAKTÖRÜ

PİKNOZ

PİLORİK KESE

Pinositoz

PİRODOKSİN

PISCINE

PITUITARY BEZİ

PLAK

PLAKOİT PUL (dişli pul

PLANKTON

PLASMİT

PLASTİSİN

PLAZMA

PLAZMA HÜCRESİ

PLAZMODYUM

PLEROCERCOİD

POLİKET

POLİKÜLTÜR (ÇOKLU TARIM)

POLİMERİZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR)

POLİMORFİZM (ÇOK BİÇİMLİLİK)

POLİNÜKLEER AROMATİK HİDROKARBONLAR ( PAH )

POLİPLOİD HÜCRE

POLİPLOİDİ

POLİSAKKARİT

POPULASYON

POPULASYON EŞİTLİĞİ

POSTERİOR

POSTERİOR

Potansiyel sülfonamid

POTASYUM (K)

POTASYUM PERMANGANAT

Ppm

PRIMER (MOLEKÜLER GENETIK

PROBİYOTİK

PROCAMBRUS CLARKII

PROKARYOT

PROKTODERM

PRONEFROZ

PROPİLAKSİ

PROTEAZ

PROTEİN

PROTEİN KULLANIMI

PROTEİN SÜZME

PROTEİNASİYOS

PROTENİN VERİMLİLİK ORANI

PROTOZOA (TEK HÜCRELİLER)

PROTROMBİN

PSEUDOBRANŞİ

PSEUDOMONAL SEPTİSEMİ

PSEUDOSİT

PSÖDOBRANŞ (YALANCI SOLUNGAÇ)

PUL

PÜSKÜRTME ALETİ

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PARTİ KÜLTÜR

Definition

İcerisine canlı hücre ekilmiş (Örneğin bakteri veya tek hücreli alg) istenilen hacimde, ekilen hücrenin çoğalması yeterli süre bekletilen sıvı besiyerinden oluşan kültür şeklidir. Hücerlerin gelişimi tüketilen besin madelerinin miktarı, metabolik artıklar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ve diğer faktörlerle sürekli değişmektedir. Parti kültürde gelişim eğrisinde genellikle dört temel faz gösterir. Duraklama( Başlangıç) fazı, bu fazda gelişim başlangıçta minumum düzeydedir sonrdan ise gelişimin mitarı başlangıç şartlarına bağlı olarak artar.( örneğin, sıcaklık,besin maddelerinin konsantrasyonu gibi....). Duraklama fazının süresi kültürün geçmişiyle etkilenir. Örneğin inoküle edilen hücreler besin madelerince fakir bir ortamdam , besin maddelerince zengin bir ortama alındığında gelişim yüksek bir oranda gerçkleşerbilir. Duraklama fazında hücreler yeni ortamlarına alışmaya çalışırlar. Bu adapatasyon periyodunda düzensiz bir gelişim gösteririler. Sonradan ise besin maddelerinin seviyesine göre gelişim düzenli bir artış gösterir.Duraklama fazının sonunda üstel gelişim fazı( =logaritmik faz)na girilir. Bu fazda gelişim sürekli ve azamidir. Bu fazda hücrelrin biomas içerisndeki sayısı üstel olarak artar. Bu tip artış dengeli bir gelişim gösterir. Durgunluk fazı,bu fazda kültürün gelşim hızı azalır ve sonunda sıfır olur. Son faz yıkım veya çökme fazıdır, bu fazda canlı hücreler ölür ve sayıları azalır( Maximum durgunluk fazı).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician