a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Net birincil üretim

Definition

Net birincil üretim; fotosentetik algler gibi ötotrof canlıların organik maddeleri üretmesidir. Besin zincirinin ilk adımıdır. Bireysel, populasyonsal, bir alanda veya su ortamındaki birim zaman başına üretilen toplam organik madde üretim miktarı bürüt birincil üretim olarak isimlendirilir. Aynı anda katabolizma tarafından oluşan organik madde kayıpları bürüt birincil üretimden düşülür ve net birincil üretim miktarı elde edilir. fotosentetik algler tarafından üretilen bürüt ve net birincil üretim karanlık ve aydınlık şişe yöntemiyle tahmin edilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician