a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

METABOLIZMA ENERJISI (ME)

Definition

Faydalanılan bir besin maddesinden elde edilebilen enerji miktarı. ME = GE - (FE + UE + BE). GE=Kaba energy, FE= Atık enerji, UE = Üriner enerji, BE = Branşial enerji kaybı

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician