a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

LC

Definition

Letal konsantrasyon: bir maddenin toksisitesinin seviyesini miktarsal olarak ifade eden terimdir. Bu durumda test organizmasının ölümü toksisitenin ölçütüdür. LC sayısal olarak ifade edilir, örneğin LC50, LC70 verilen konsantrasyondaki ölen organizmaların yüzdesini belirtir. Ayrıca toksine maruz kalma süresi de verilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician