Search Results

Number of Results: 165

KABARCIK

KABUK DEĞİŞTİRME

KABUK HASTALIĞI SENDROMU

Kabuklu toksinleri

Kabuklu Zehirlenmesi

Kabuklular

KADMİYUM

KAHVERENGİ BENEK HASTALIĞI

KAHVERENGİHALKA HASTALIĞI

KALİBRASYON

KALİTE

KALİTE GÜVENCESİ

Kalite işareti

KALİTE KONTOL

KALİTE STANDARTLARI

KALITIM

KALITSAL

KALITSALLIK KATSAYISI

KALKIK KÜLTÜR

KALP DELİĞİ

KALP MİYOPATİSİ SENDROMU

KALSİT

KALSİYUM

KALSİYUM ARINDIRMA

KALSİYUM OKSİT

KAN

KANAL

KANAL KEDİ BALIĞI VİRÜS HASTALIĞI (CCVD)

KANAL YAYIN BALIĞININ EMFİSEMATUS PUTREFAKTİV HASTALIĞI

KANDA KARBON DİOKSİT AZALMASI

KANDA KARBONDİOKSİT FAZLALIĞI

KANİBALİZİM

KANNULA

KANSER

KANSEROJEN

Kantakasntin

KANULASYON

Kapalı (Devre) Sistem

KAPİLLER

KAPİLLER ETKİ

KAPSÜLLÜ AŞILAR

Karaciğer

KARANTİNA

KARANTİNA ALTINA ALINMIŞ TÜRLER

Karbon

KARBON DÖNGÜSÜ

KARBON FİLTRESİ

KARBONAT

KARBONDİOKSİT(CO2)

KARBONHİDRAT

KARETENOİDLER

KARİDES

Karides

KARIN

Karın zarı, periton

KARMA YETİŞTİRİCİLİK

KARNABAHAR HASTALIĞI

KARNABAHAR HASTALIĞI

KARNİVOR

KARRAGENİN

KARSİNOMA (KANSER)

KARYOTİP

Kas

KAS İÇİ

Kas sistemi

KASKAT

KATABOLİZMA

KATALİST

KATARAKT

KATEKOLAMİN

KATETER

KATETERİZASYON

KAUDAL PEDİNKUL

Kayıt tutma

KEMİKLEŞME

KEMİKLİ BALIKLAR

KEMOTERAPİ

Kendini Temizleyen Tank

KERATİT

KEREVİT

KESİM

KESİT

Keto- Testesteron

KETOJENEZ

KETONLAR

KETOZ

Kıkırdak

Kıkırdaklı balıklar

KİMYASAL FİLTRASYON

Kimyasal oksijen ihtiyacı

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

KİRLİLİK

KIRMIZI BALIK

KIRMIZI LİSTE

KIRMIZI TIDE

Kış Havuzu

Kış Ölümü

KIŞ ÜLSERİ (YARALAR)

KISKAÇ

KİST

KİSTLEŞMİŞ

KİTİN

KİTLE

KIZARIKLIK

Kızıl bela

KIZILAĞIZ HASTALIĞI

KLINİK

KLİNİKAL ENFEKSİYON

KLOR

KLORAMFENİKOL

KLORAMİN

KLORLAMA

KLOROFİL

KLORSUZLAŞTIRMA

KOAGÜLASYON

KOBALT

KOKSİDA

KOLANGİTİS

KOLESTEROL

KOLİN

KOLUMNARİS HASTALIĞI

KOMPETİSYON

KONAK

KONAKÇI

KONAKÇI ÖZELLİĞİ

KONJESYON

KONSANTRASYON

Konsantrasyon tepki eğrisi

KONTROL

KOPEPODS

Köpüğün çökme süresi

KÖPÜK ÇİZGİSİ

KÖPÜK ÖLÇÜMÜ

KÖPÜK PARÇALANMASI

KÖPÜKLEME

KÖPÜKLER

KORNEA

KORPÜSKÜL

KORTİZOL

KORUMA

KORUNMA ORANI

Koruyucu ilaç

KOSTİASİS

KÖTÜ BESLENME

KÖTÜLEŞME

Kriptokotil

KRITİK TERMAL SICAKLIĞI (CTM)

KROMAFİN DOKUSU

KROMATOFOR

KROMATOSİS

KROMOZOM SAYISI

KRONİK

KRONİK ENFEKSİYON

Ksenobiyotik

Kuaterner amonyum

KÜLT

KULUÇKA ŞİŞESİ

KULUÇKA TAVASI

KULUÇKA YALAĞI

KULUÇKA ZAMANI

KULUÇKALAMA

KULUÇKALAMA DÖNEMİ

Kurt

Kurt Balığı

KÜTLE SELEKSİYONU

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PARTİ KÜLTÜR

Definition

İcerisine canlı hücre ekilmiş (Örneğin bakteri veya tek hücreli alg) istenilen hacimde, ekilen hücrenin çoğalması yeterli süre bekletilen sıvı besiyerinden oluşan kültür şeklidir. Hücerlerin gelişimi tüketilen besin madelerinin miktarı, metabolik artıklar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ve diğer faktörlerle sürekli değişmektedir. Parti kültürde gelişim eğrisinde genellikle dört temel faz gösterir. Duraklama( Başlangıç) fazı, bu fazda gelişim başlangıçta minumum düzeydedir sonrdan ise gelişimin mitarı başlangıç şartlarına bağlı olarak artar.( örneğin, sıcaklık,besin maddelerinin konsantrasyonu gibi....). Duraklama fazının süresi kültürün geçmişiyle etkilenir. Örneğin inoküle edilen hücreler besin madelerince fakir bir ortamdam , besin maddelerince zengin bir ortama alındığında gelişim yüksek bir oranda gerçkleşerbilir. Duraklama fazında hücreler yeni ortamlarına alışmaya çalışırlar. Bu adapatasyon periyodunda düzensiz bir gelişim gösteririler. Sonradan ise besin maddelerinin seviyesine göre gelişim düzenli bir artış gösterir.Duraklama fazının sonunda üstel gelişim fazı( =logaritmik faz)na girilir. Bu fazda gelişim sürekli ve azamidir. Bu fazda hücrelrin biomas içerisndeki sayısı üstel olarak artar. Bu tip artış dengeli bir gelişim gösterir. Durgunluk fazı,bu fazda kültürün gelşim hızı azalır ve sonunda sıfır olur. Son faz yıkım veya çökme fazıdır, bu fazda canlı hücreler ölür ve sayıları azalır( Maximum durgunluk fazı).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician