Search Results

Number of Results: 1

Jeotermal Akuakültür

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

NİTRASYON

Definition

Özellikle Nitrobacter genusundaki aerobik mikroorganizmalar yoluyla nitritin nitrata yükseltgenmesidir ( nitrifikasyonun ikinci basamağı).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician