a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

İYONİK KUVVET

Definition

Bir çözeltidekii iyunun toplam konsantrasyonu; I = 1/2 ∑ mi zi2 formülüyle hesaplanır. Burada; I : iyonik kuvvet, mi : türlerin molar konsantarasyonu ve zi: iyonik türün yükü. Çünkü elektrolit çözeltiler iyonik kuvvetin anyon ve kadyonun 1' e 1 konsantrasyonu ile çözeltinin molaritesi eşittir. İyonik türün herhengi bir diğer stokiyometri kuvveti çözeltinin molaritesinden daha büyüktür. Eş anlam: İyonik konsantrasyon

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician