Search Results

Number of Results: 95

HABİTAT

HACCP(RİSK ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTASI)

Halat kültürü

Halka

Halkalı kurt

HAPAS

HAPLOFİT

HAPLOİD

Haploit Sayısı

HAPLONT

HAPLOSPORIDIAN

HAPLOTİP

Hastalığın bulaşması

Hastalığın dikey bulaşması

Hastalığın yatay bulaşması

HASTALIK

Hastalık Kontrolü

HAVA BOŞLUĞU KANALI

HAVA KABARCIĞI ÇİTİ (EKRAN)

HAVA KABARCIĞI DUVARI

HAVA KABARCIĞI HASTALIĞI

HAVA KABARCIKLI PERDE

HAVA KESESİ

Hava motoru

HAVA POMPASI

HAVA SIYIRMA

HAVA TAŞI

HAVA TAŞI SİSTEMİ

HAVALANDIRICI

HAVALANDIRILMIŞ GÖLET

HAVALANDIRMA

HAYVANSAL HASTALIK

HEMANGİOMA

HEMATİN

HEMATOKRİT

HEMATOM

Hemik

HEMOGLOBİN

HEMOLENF

HEMOLİZ

HEMOPARAZİT

HEMOPOEZİS(=HEMATOPOEZİS)

HEMORAJ

HEMORAJİK PETEŞİ

HEMORAJİK SEPTİSEMİ

HEMOSİDERİN

HEMOSİDOREZİS

HEMOSİTİK ENTERİTİS

HEMOSİTOMETRE

HEMOSİYANİN

HEPATİK

HEPATOM

HEPATOPANKREAS

HEPERAMİ

HERBİVOR

HERMAFRODİT

HERPES VİRÜSÜ

HETEROTLUK

HETEROZİGOSİTE (GEN ÇEŞİTLİLİĞİ)

HETEROZİGOTLUK

HEXAMİTA

HİBRİDOMA

HİDRJEN SÜLFÜR

HİDROFONİKLER

HİDROJEN İYONU KONSANTRASYONU

HİDROJEN PEROKSİT

HİDROJEN SÜLFÜR

HİDROSEFALİ

HİJYEN

HİPERGLİSEMİ

HİPERNÜTRİFİKASYON

HİPERPLAZİ

HİPERTROFİ

HİPERVİTAMİNOZİS

Hipofiz Bezi

HİPOFİZ VERME

HİPOKALKİN

HİPOTALAMUS

HİPOTALMİK HİPOFİZ İNTER-RENAL(BÖBREKLER ARASI) AKSİS

HİPOTEKA

HİPOTERMİ

HİPOTROFİ

HİSTAMİN

HİSTOLOJİ

HİSTOPATOLOJİ

HİSTOSİT

HIZLI BOŞALTIM

HORMON

HORMON

HÜCREİÇİ

HÜCRELERİN ERİYİP YOK OLMASI

HÜCRESEL İMMÜN TEPKİ

HUMORAL BAĞIŞIKLIK

HÜMORAL TEPKİ

Hyamine

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Definition

Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir popülasyonda büyüyebilen direçli tek bir mutant hücre antibiyotik varlığında, popülasyonda dirençli hücrelerin varlığına sebep olabilir. Bakterilerde kromozomal genlerle aktarılan antibiyotik direncinin, antibiyotikçe hassas hücrelere konjügasyon, transdüksiyon veya transformasyonla aktarıldığı belirtilebilir. Tek bir mutasyon sebebiyle oluşan direnç, tek tip veya aynı hedef bölgeye sahip antibiyotikler üzerinde etkilidir. alternatif olarak, antibiyotiklere direnç bakterinin bir R plazmidi kazanması vasıtası ile gelişebilir. Bu tip genetik element kazanımı hedef bölgeyi modifiye ederek (bkn. MLS antibiyotikleri) antibiyotik atılım sistemi geliştirerek, (bkn. tetrasiklinler) veya antibiyotik dirençli bir hedef enzim kazandırarak (bkn. folik asit antagonistleri) aynı sınıftan antibiyotiklere, iki farklı veya daha fazla sınıf antibiyotik üzerine direnç kazandırabilir. Bir metabolik yol antibiyotik aktivitesi ile bloklanırsa, o bloklanmış yolun metabolitlerini alacak ve kullanacak olan bir hücre o antibiyotiğe dirençli hale gelebilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician