Search Results

Number of Results: 95

HABİTAT

HACCP(RİSK ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTASI)

Halat kültürü

Halka

Halkalı kurt

HAPAS

HAPLOFİT

HAPLOİD

Haploit Sayısı

HAPLONT

HAPLOSPORIDIAN

HAPLOTİP

Hastalığın bulaşması

Hastalığın dikey bulaşması

Hastalığın yatay bulaşması

HASTALIK

Hastalık Kontrolü

HAVA BOŞLUĞU KANALI

HAVA KABARCIĞI ÇİTİ (EKRAN)

HAVA KABARCIĞI DUVARI

HAVA KABARCIĞI HASTALIĞI

HAVA KABARCIKLI PERDE

HAVA KESESİ

Hava motoru

HAVA POMPASI

HAVA SIYIRMA

HAVA TAŞI

HAVA TAŞI SİSTEMİ

HAVALANDIRICI

HAVALANDIRILMIŞ GÖLET

HAVALANDIRMA

HAYVANSAL HASTALIK

HEMANGİOMA

HEMATİN

HEMATOKRİT

HEMATOM

Hemik

HEMOGLOBİN

HEMOLENF

HEMOLİZ

HEMOPARAZİT

HEMOPOEZİS(=HEMATOPOEZİS)

HEMORAJ

HEMORAJİK PETEŞİ

HEMORAJİK SEPTİSEMİ

HEMOSİDERİN

HEMOSİDOREZİS

HEMOSİTİK ENTERİTİS

HEMOSİTOMETRE

HEMOSİYANİN

HEPATİK

HEPATOM

HEPATOPANKREAS

HEPERAMİ

HERBİVOR

HERMAFRODİT

HERPES VİRÜSÜ

HETEROTLUK

HETEROZİGOSİTE (GEN ÇEŞİTLİLİĞİ)

HETEROZİGOTLUK

HEXAMİTA

HİBRİDOMA

HİDRJEN SÜLFÜR

HİDROFONİKLER

HİDROJEN İYONU KONSANTRASYONU

HİDROJEN PEROKSİT

HİDROJEN SÜLFÜR

HİDROSEFALİ

HİJYEN

HİPERGLİSEMİ

HİPERNÜTRİFİKASYON

HİPERPLAZİ

HİPERTROFİ

HİPERVİTAMİNOZİS

Hipofiz Bezi

HİPOFİZ VERME

HİPOKALKİN

HİPOTALAMUS

HİPOTALMİK HİPOFİZ İNTER-RENAL(BÖBREKLER ARASI) AKSİS

HİPOTEKA

HİPOTERMİ

HİPOTROFİ

HİSTAMİN

HİSTOLOJİ

HİSTOPATOLOJİ

HİSTOSİT

HIZLI BOŞALTIM

HORMON

HORMON

HÜCREİÇİ

HÜCRELERİN ERİYİP YOK OLMASI

HÜCRESEL İMMÜN TEPKİ

HUMORAL BAĞIŞIKLIK

HÜMORAL TEPKİ

Hyamine

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PARTİ KÜLTÜR

Definition

İcerisine canlı hücre ekilmiş (Örneğin bakteri veya tek hücreli alg) istenilen hacimde, ekilen hücrenin çoğalması yeterli süre bekletilen sıvı besiyerinden oluşan kültür şeklidir. Hücerlerin gelişimi tüketilen besin madelerinin miktarı, metabolik artıklar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ve diğer faktörlerle sürekli değişmektedir. Parti kültürde gelişim eğrisinde genellikle dört temel faz gösterir. Duraklama( Başlangıç) fazı, bu fazda gelişim başlangıçta minumum düzeydedir sonrdan ise gelişimin mitarı başlangıç şartlarına bağlı olarak artar.( örneğin, sıcaklık,besin maddelerinin konsantrasyonu gibi....). Duraklama fazının süresi kültürün geçmişiyle etkilenir. Örneğin inoküle edilen hücreler besin madelerince fakir bir ortamdam , besin maddelerince zengin bir ortama alındığında gelişim yüksek bir oranda gerçkleşerbilir. Duraklama fazında hücreler yeni ortamlarına alışmaya çalışırlar. Bu adapatasyon periyodunda düzensiz bir gelişim gösteririler. Sonradan ise besin maddelerinin seviyesine göre gelişim düzenli bir artış gösterir.Duraklama fazının sonunda üstel gelişim fazı( =logaritmik faz)na girilir. Bu fazda gelişim sürekli ve azamidir. Bu fazda hücrelrin biomas içerisndeki sayısı üstel olarak artar. Bu tip artış dengeli bir gelişim gösterir. Durgunluk fazı,bu fazda kültürün gelşim hızı azalır ve sonunda sıfır olur. Son faz yıkım veya çökme fazıdır, bu fazda canlı hücreler ölür ve sayıları azalır( Maximum durgunluk fazı).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician