a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

GERİLEME PERİYODU

Definition

İlaç tedavisinin sonu ve gözlemlenen toplu ölüm arasında kalan zaman böylece ilaç kalıntılarında müşteriler için tehlikeli olmayan seviyelere ulaşılabilir. Bu dönem metabolik oranla ilgilidir. Bundan dolayı sıcak kanlı organizmalar için gerileme zamanları günler açısından ayarlanır. soğuk kanlılar için (çoğu akuakültür tirleri) en iyi yaklaşım gerileme zamanını gün-derece açısından ayarlamaktır. sinonim duraklama periyodu, tasfiye zamanı

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician