a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Gaz Kabarcığı Travması

Definition

Gaz embolisi balıkların çeşitli organlarına ve vücut boşluklarında görülür, atmosferdeki inert gazların su içerisindeki aşırı doygunluğundan ileri gelir. Gaz kabarığı hastalığı genellikle kış aylarında enerji santralerinin soğutma sularının kanallarla verilerek soğuk suların hızlıca ısınmasından dolayı meydan gelir. Bu problem kuluçkahanelerde kuyu suyunun kullanılmasında da ortaya çıkar. Bu durum balıkarda gözlerde ekzoptalmus ve dalgıçlarda da görülen dipten yüzeye çok hızlı çıkma sonucu oluşan vurguna benzer bazı septomlar olarak ortaya çıkarabilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician