a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ECVED HASTALIĞI

Definition

Özellikle salmonidlerde görülen akut ya da kronik virüs hastalığı. Avrupa'da, ABD'nin Kuzeybatı Pasifik bölgesinde (her bir kıtada farklı türde) bulunur. Harici belirtileri; iştah azalması, sürü oluşturma davranışında bozukluk, koyu renk, kanama, saydam solungaçlar ve gözlerde pörtleklik oluşturur. Hastalığın patlak vermesi genellikle su sıcaklığının 80C derecenin altında olduğu zamanlarda, kış mevsimi sonlarında ya da ilkbaharda gökkuşağı alabalık çiftliklerinde meydana gelir, fakat bu durum sıklıkla sıcaklık değişimiyle alakalıdır. Önleyici tedbirler sertifikalı hastalıksız stok için sınırlı yumurta girişi, alet ve adavatlar, tanklar, araçlar, botlar ve çiftlik personelinin ellerinin dezenfeksiyonu, taşıyıcı dişilerin elenmesi ve zarar görmüş stokların imha edilmesidir. VHS bazen Ecved hastalığına atfedilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician