a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

PARTİ KÜLTÜR

Definition

İcerisine canlı hücre ekilmiş (Örneğin bakteri veya tek hücreli alg) istenilen hacimde, ekilen hücrenin çoğalması yeterli süre bekletilen sıvı besiyerinden oluşan kültür şeklidir. Hücerlerin gelişimi tüketilen besin madelerinin miktarı, metabolik artıklar gibi çevresel faktörlerin etkisiyle ve diğer faktörlerle sürekli değişmektedir. Parti kültürde gelişim eğrisinde genellikle dört temel faz gösterir. Duraklama( Başlangıç) fazı, bu fazda gelişim başlangıçta minumum düzeydedir sonrdan ise gelişimin mitarı başlangıç şartlarına bağlı olarak artar.( örneğin, sıcaklık,besin maddelerinin konsantrasyonu gibi....). Duraklama fazının süresi kültürün geçmişiyle etkilenir. Örneğin inoküle edilen hücreler besin madelerince fakir bir ortamdam , besin maddelerince zengin bir ortama alındığında gelişim yüksek bir oranda gerçkleşerbilir. Duraklama fazında hücreler yeni ortamlarına alışmaya çalışırlar. Bu adapatasyon periyodunda düzensiz bir gelişim gösteririler. Sonradan ise besin maddelerinin seviyesine göre gelişim düzenli bir artış gösterir.Duraklama fazının sonunda üstel gelişim fazı( =logaritmik faz)na girilir. Bu fazda gelişim sürekli ve azamidir. Bu fazda hücrelrin biomas içerisndeki sayısı üstel olarak artar. Bu tip artış dengeli bir gelişim gösterir. Durgunluk fazı,bu fazda kültürün gelşim hızı azalır ve sonunda sıfır olur. Son faz yıkım veya çökme fazıdır, bu fazda canlı hücreler ölür ve sayıları azalır( Maximum durgunluk fazı).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician