a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CYANOBAKTERİ

Definition

Önceleri mavi-yeşil alg olarak bilinen, bakteri benzeri, prokaryotik (Procaryotae) mikroskobik organizmalardır. Ökaryotik alglerin tersine nükleusları yoktur, işlevsel bakımdan benzer nükleoide sahiptirler. Ökaryotik alglerin tersine, Cyanobakteriyel çekirdek zara sahip değildir. Mavi-yeşiller sucul ve karasal ortamlarda, bazıları ise mantar ve eğreltiotu ile simbiyotik bir yaşam sürer. Cyanabakteri primer prodaktiviteye katkıda bulunur, birçok sucul organizmaya ve bazı planktivor balıklara besin olarak aktarılır (milkfish, lab lab). Mavi-yeşiller su ürünleri yetiştiriciliğinde toksin üretebilme kabiliyetleri dolayısıyla çevreyle ilişkilidir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician