a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Ctenopharyngodon idella

Definition

Doğu Sibirya ve Çin'e özgü, yaygın olarak Beyaz Amur olarak bilinen bir türdür. Çin'de çok önemli bir akuakültür türüdür, sıklıkla göl ve göletlerde diğer sazan türleriyle birlikte çoklu kültürü yapılır. Göllerde, göletlerde havuzlarda, su birikintilerinde, tercihen yavaş akışalı ya da durgun sularda bulunur. Bitkilerle ve sualtındaki çayırlarla beslenir ve sıklıkla yabani ot kontrolü için getirilir, bitkinin tamamını (kökleri dahil) tüketir. Sestod Bothriocephalus 'un bir taşıyıcısıdır ve dünyanın birçok yerine bu parazitin transferinden sorumludur. Düşük oksijen seviyelerine toleranslıdır, geniş bir sıcaklık aralığında gelişebilir (380 C'ye kadar).

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician