Search Results

Number of Results: 105

B HÜCRE (B LENFOSİT)

B vitamini eksikliği

BACİLLİFORM

BACİLLUS

BAĞIL BÜYÜME ORANI

BAĞIRSAK

BAĞIRSAK

BAĞIŞIKLIK

BAĞIŞIKLIK ARA HÜCRESİ

BAĞIŞIKLIK BİLİMİ

BAĞIŞIKLIK YETENEĞİ

BAKIR

BAKTEREMİYA

BAKTERİ

BAKTERİN

BAKTERİOSTATİK

BAKTERİOVOR

BAKTERİSİT

BAKTERİYAL ENFEKSİYON

BAKTERİYEL BÖBREK HASTALIĞI

BAKTERİYEL HEMORAJİK SEPTİSEMİ

BAKTERİYEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI

BAKTERİYOFAJ

BAKTERİYOFAJ

BAKTERİYOVORUS

BAKTEROİT

BALIK ÖLÜMLERİ

BALIK UNU

BANYO TEDAVİSİ

Baş Kanalları

Basınç Şoku

Baskılayıcı T hücresi

BASKIN HİYERARŞİ

BAT( EN İYİ KULLANILABİLİR TEKNOLOJİ)

BAZOFİL

BAZOFİLİA

BAZOFİLİK

BAZOFİLUS

BDELLOVIBRIO

Beggatiatoa spp.

BELİRLİ HASTALIK

BELİRLİLİK / ÖZELLİK

BELİRTİ-SEMPTOM

BENTİK

BENZOCAINE

BEP(EN İYİ ÇEVRE UYGULAMASI)

Besin Keseli Larva

BESİN ZENGİNLEŞTİRME

BESİNSEL SIRALAMA (KİMYASAL SIRALAMA)

BESİNSEL SOLUNGAÇ HASTALIĞI

BESLEME

BETA GLOBULİNLER

BEYAZ BALIK

BEYAZ BENEK

Beyaz Benek

Beyaz Benek Hastalığı

Binde bir

BİOENKAPSÜLASYON

BIOTEKNOLOJİ

BiRİNCİL ÜRETİM

BİRLEŞİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

BİSUS

BİYOAKÜMÜLASYON

BİYOENERJİTİK

BİYOFİLM

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ veya BOD)

BİYOLOJİK BÜYÜME

BİYOLOJİK FİLİTRE

BIYOLOJİK FİLİTRE ARAÇLARI

BİYOLOJİK KONSANTRASYON FAKTÖRÜ (BCF)

BİYOLOJİK TAHMİN

BİYOMAS

BİYOSİT

BİYOTİK

BİYOTİN

BLOOM

BÖBREK, NEFROZ

Bohr etkisi

BOİ

BÖLÜMLEME

BONAMIA OSTREA

BONAMIASIS

BOŞALTICI HAYVAN

BOŞALTIM

BOŞALTMA

BOTHRIOCEPHALUS

BOTULİZİM

BOUCHOT KÜLTÜRÜ

Brachionus

Branchiobdellis

Branchiostegal ışınlar

Branchıura

BRANŞİYAL

BUFFY COAT

BUKAL ÇUKUR

BULAŞICI

BULAŞICI HASSTALIK

BULAŞICI HASTALIK

BULAŞICI HASTALIK

BULAŞICI HEMATOPOİETİK NEKROZ

BULAŞICI PANKREATİK NEKROZ

Bürüt birincil üretim

BÜYÜK HÜCRELER

BÜYÜME EĞRİSİ

Büyüme Hormonu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Definition

Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir popülasyonda büyüyebilen direçli tek bir mutant hücre antibiyotik varlığında, popülasyonda dirençli hücrelerin varlığına sebep olabilir. Bakterilerde kromozomal genlerle aktarılan antibiyotik direncinin, antibiyotikçe hassas hücrelere konjügasyon, transdüksiyon veya transformasyonla aktarıldığı belirtilebilir. Tek bir mutasyon sebebiyle oluşan direnç, tek tip veya aynı hedef bölgeye sahip antibiyotikler üzerinde etkilidir. alternatif olarak, antibiyotiklere direnç bakterinin bir R plazmidi kazanması vasıtası ile gelişebilir. Bu tip genetik element kazanımı hedef bölgeyi modifiye ederek (bkn. MLS antibiyotikleri) antibiyotik atılım sistemi geliştirerek, (bkn. tetrasiklinler) veya antibiyotik dirençli bir hedef enzim kazandırarak (bkn. folik asit antagonistleri) aynı sınıftan antibiyotiklere, iki farklı veya daha fazla sınıf antibiyotik üzerine direnç kazandırabilir. Bir metabolik yol antibiyotik aktivitesi ile bloklanırsa, o bloklanmış yolun metabolitlerini alacak ve kullanacak olan bir hücre o antibiyotiğe dirençli hale gelebilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician