Search Results

Number of Results: 97

ABİYOTİK

ACI SU

AÇIK DEVRE SİSTEM

AÇIK HASTALIK

AÇLIK SÜRESİ

ADENOKARSİNOM (bezsel dokularda oluşan kötü huylu tümörlere verilen ad tır)

ADENOM

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP)

ADRENALİN

ADRENERJİK TEPKİ

AEROMONAS

AFLATOKSİN

AGAR

AGAR PLAĞI

AGLÜTİNASYON, BİTİŞKENLİK, YAPIŞTIRMA, BAĞLANTI

AGLUTİNİN, SERUMDA MEYDANA GELEN ANTİKOR

Akar Sistem

AKMA, SIZMA

AKUATİK SOLUCANLAR

ALABALIK

ALABALIKLAR

ALBİNİZM

ALBÜMİNLER

Alerjik Reaksiyon

ALG ÇOĞALMASI, YOSUN PATLAMASI

ALG ÖLDÜRÜCÜ

ALG ZEHİRLENMESİ

Alt Deri

Altbirim aşı

ALTÜST OLMA

AMİNO ASİT

Amnezik kabuklu zehirlenmesi

AMONYAK

AMONYAK TOKSİSİTESİ

AMONYAKLAŞMA

ANABOLİZMA

ANAEROBİK

ANAEROBİK SİNDİRİM

ANALİZ İÇİN ÖRNEK

ANEMİ

ANESTETİKLER

ANGUILLA

Anguillicola crassa (yuvarlak kurtlardan bir parazit türü)

Anlık Büyüme Oranı

ANOKSİK

ANOKSİYA

ANOREKSİYA

ANTERİOR

ANTİ FAULİNG AJAN

ANTIBIOGRAM

ANTIBIOTIKLERE MIKROBIYAL DAYANIKLILIK

ANTİBİYOTİK

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

ANTİBİYOTİK HASSASİYET TESTİ

ANTİFUNGAL AJAN

ANTİJEN

ANTİKOAGÜLAN

ANTİKOR

ANTİSEPTİK

ANTİSERUM

ANÜRİ

APHANOMYCES ASTACI

APLASTİK ANEMİ

Apne

Apse

APSE, İLTİHAP

ARA KONAKÇI

ARGULUS

ARITIM HAVUZLARI

Artemia larvası (tuzlu su karidesi)

Artemia salina

ARTTIRICI, DESTEK, YARDIMCI

AŞAMA ZITLIK MİKROSKOBU

ASCOPHYLLUM

ASEKSÜEL

ASEMPTOMATİK TAŞIYICI

ASFEKSİ

Aşı

Aşı

AŞILAMA (BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMA)

ASILI KÜLTÜR

AŞINMA

Aşırıdoygunluk

ASKI MALZEME YİYEN

Askıda katı maddeler

ASKIDA ORGANİK MADDE (AOM)

ASKİTES (KARINDA SIVI TOPLANMASI)

Aspergillus flavus

Astaksantin

Atık

ATIK SULAR

AV

AVASKÜLER

AVİTOMİNOZ

AVRUPA YASSI İSTİRİDYESİ

AYAK BANYOSU

Azot

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AEROMONAS

Definition

Vibrionaceae'nın gram-negatif bakterinin bir cinsi (genus). Değişebilen hücreler: düz, kuyruklara sahip dare biçiminde yada coccobacilli (1.3-3.5 mikron) tek, çift yada kısa zincirli veya kısa flamentli olurlar. Bu cins veya genus iki gruptan oluşur: soğuğa yatkın hareket yteneği olmayan (non-motile) (A. salmonicida ) ve ılımana yatkın hareket yeteneği olan (motile) ( iA. hydrophila group). Harketli hücreler tek, kutuplu ve kılıfından çıkmış kamçılara sahip (dalga boylar ca. 1.7 µm). Aeromonas spp are oksidazdır +ve.Sürekli üç tür bahsedilmesine rağmen harekli türlerin taksonomisi tartışma halindedir:A. hydrophila, A. caviae and A. sobria. Motile türler birçok ortam üzerinde büyüyebilir. Optimum büyüme sicaklıkları ca 280C, masimum 38-410C, bazı türler 50C sıcaklıkta büyüye bilirler. Türler tatlı suda, atık suda ve sucul hayvanlarada oluşur; çoğu türler balık hastalıklarına sebep olabilr, örneğin kızıl ağızı ve kızıl veba.A. salmonicida türü kan agarlar üzerine hemolitiktir. Bu tür kuvvetli parazit ve balıklarda ptojendir, örneğın vucutta sısk sık çipan oluşmasın ve diğer hastalıklarla ilişkili enfeksiyonlara sebep olur.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician