Search Results

Number of Results: 97

ABİYOTİK

ACI SU

AÇIK DEVRE SİSTEM

AÇIK HASTALIK

AÇLIK SÜRESİ

ADENOKARSİNOM (bezsel dokularda oluşan kötü huylu tümörlere verilen ad tır)

ADENOM

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP)

ADRENALİN

ADRENERJİK TEPKİ

AEROMONAS

AFLATOKSİN

AGAR

AGAR PLAĞI

AGLÜTİNASYON, BİTİŞKENLİK, YAPIŞTIRMA, BAĞLANTI

AGLUTİNİN, SERUMDA MEYDANA GELEN ANTİKOR

Akar Sistem

AKMA, SIZMA

AKUATİK SOLUCANLAR

ALABALIK

ALABALIKLAR

ALBİNİZM

ALBÜMİNLER

Alerjik Reaksiyon

ALG ÇOĞALMASI, YOSUN PATLAMASI

ALG ÖLDÜRÜCÜ

ALG ZEHİRLENMESİ

Alt Deri

Altbirim aşı

ALTÜST OLMA

AMİNO ASİT

Amnezik kabuklu zehirlenmesi

AMONYAK

AMONYAK TOKSİSİTESİ

AMONYAKLAŞMA

ANABOLİZMA

ANAEROBİK

ANAEROBİK SİNDİRİM

ANALİZ İÇİN ÖRNEK

ANEMİ

ANESTETİKLER

ANGUILLA

Anguillicola crassa (yuvarlak kurtlardan bir parazit türü)

Anlık Büyüme Oranı

ANOKSİK

ANOKSİYA

ANOREKSİYA

ANTERİOR

ANTİ FAULİNG AJAN

ANTIBIOGRAM

ANTIBIOTIKLERE MIKROBIYAL DAYANIKLILIK

ANTİBİYOTİK

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

ANTİBİYOTİK HASSASİYET TESTİ

ANTİFUNGAL AJAN

ANTİJEN

ANTİKOAGÜLAN

ANTİKOR

ANTİSEPTİK

ANTİSERUM

ANÜRİ

APHANOMYCES ASTACI

APLASTİK ANEMİ

Apne

Apse

APSE, İLTİHAP

ARA KONAKÇI

ARGULUS

ARITIM HAVUZLARI

Artemia larvası (tuzlu su karidesi)

Artemia salina

ARTTIRICI, DESTEK, YARDIMCI

AŞAMA ZITLIK MİKROSKOBU

ASCOPHYLLUM

ASEKSÜEL

ASEMPTOMATİK TAŞIYICI

ASFEKSİ

Aşı

Aşı

AŞILAMA (BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMA)

ASILI KÜLTÜR

AŞINMA

Aşırıdoygunluk

ASKI MALZEME YİYEN

Askıda katı maddeler

ASKIDA ORGANİK MADDE (AOM)

ASKİTES (KARINDA SIVI TOPLANMASI)

Aspergillus flavus

Astaksantin

Atık

ATIK SULAR

AV

AVASKÜLER

AVİTOMİNOZ

AVRUPA YASSI İSTİRİDYESİ

AYAK BANYOSU

Azot

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Definition

Verilen bir antibiyotiğe gösterilen direncin (ilaç direnci) niteliği gereği antibiyotiğin geçebileceği özel hedef bölgeleri olmayan hücrelerde meydana geldiği söylenebilir. Bir hücre farklı birkaç yolla kalıtımsal direnç kazanabilir. Örneğin; antibiyotiğin hedef bölgesi o antibiyotiğin diğer inhibisyon konsantrasyonlarının varlığında normalden daha fazla veya az işlev görebilsin diye (bkz. striptomisin) kromozomal bir mutasyon sonucu değişimime uğramış olabilir. Bu yüzden antibiyotiğe hassas bir popülasyonda büyüyebilen direçli tek bir mutant hücre antibiyotik varlığında, popülasyonda dirençli hücrelerin varlığına sebep olabilir. Bakterilerde kromozomal genlerle aktarılan antibiyotik direncinin, antibiyotikçe hassas hücrelere konjügasyon, transdüksiyon veya transformasyonla aktarıldığı belirtilebilir. Tek bir mutasyon sebebiyle oluşan direnç, tek tip veya aynı hedef bölgeye sahip antibiyotikler üzerinde etkilidir. alternatif olarak, antibiyotiklere direnç bakterinin bir R plazmidi kazanması vasıtası ile gelişebilir. Bu tip genetik element kazanımı hedef bölgeyi modifiye ederek (bkn. MLS antibiyotikleri) antibiyotik atılım sistemi geliştirerek, (bkn. tetrasiklinler) veya antibiyotik dirençli bir hedef enzim kazandırarak (bkn. folik asit antagonistleri) aynı sınıftan antibiyotiklere, iki farklı veya daha fazla sınıf antibiyotik üzerine direnç kazandırabilir. Bir metabolik yol antibiyotik aktivitesi ile bloklanırsa, o bloklanmış yolun metabolitlerini alacak ve kullanacak olan bir hücre o antibiyotiğe dirençli hale gelebilir.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician