Search Results

Number of Results: 97

ABİYOTİK

ACI SU

AÇIK DEVRE SİSTEM

AÇIK HASTALIK

AÇLIK SÜRESİ

ADENOKARSİNOM (bezsel dokularda oluşan kötü huylu tümörlere verilen ad tır)

ADENOM

ADENOZİN TRİFOSFAT (ATP)

ADRENALİN

ADRENERJİK TEPKİ

AEROMONAS

AFLATOKSİN

AGAR

AGAR PLAĞI

AGLÜTİNASYON, BİTİŞKENLİK, YAPIŞTIRMA, BAĞLANTI

AGLUTİNİN, SERUMDA MEYDANA GELEN ANTİKOR

Akar Sistem

AKMA, SIZMA

AKUATİK SOLUCANLAR

ALABALIK

ALABALIKLAR

ALBİNİZM

ALBÜMİNLER

Alerjik Reaksiyon

ALG ÇOĞALMASI, YOSUN PATLAMASI

ALG ÖLDÜRÜCÜ

ALG ZEHİRLENMESİ

Alt Deri

Altbirim aşı

ALTÜST OLMA

AMİNO ASİT

Amnezik kabuklu zehirlenmesi

AMONYAK

AMONYAK TOKSİSİTESİ

AMONYAKLAŞMA

ANABOLİZMA

ANAEROBİK

ANAEROBİK SİNDİRİM

ANALİZ İÇİN ÖRNEK

ANEMİ

ANESTETİKLER

ANGUILLA

Anguillicola crassa (yuvarlak kurtlardan bir parazit türü)

Anlık Büyüme Oranı

ANOKSİK

ANOKSİYA

ANOREKSİYA

ANTERİOR

ANTİ FAULİNG AJAN

ANTIBIOGRAM

ANTIBIOTIKLERE MIKROBIYAL DAYANIKLILIK

ANTİBİYOTİK

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

ANTİBİYOTİK HASSASİYET TESTİ

ANTİFUNGAL AJAN

ANTİJEN

ANTİKOAGÜLAN

ANTİKOR

ANTİSEPTİK

ANTİSERUM

ANÜRİ

APHANOMYCES ASTACI

APLASTİK ANEMİ

Apne

Apse

APSE, İLTİHAP

ARA KONAKÇI

ARGULUS

ARITIM HAVUZLARI

Artemia larvası (tuzlu su karidesi)

Artemia salina

ARTTIRICI, DESTEK, YARDIMCI

AŞAMA ZITLIK MİKROSKOBU

ASCOPHYLLUM

ASEKSÜEL

ASEMPTOMATİK TAŞIYICI

ASFEKSİ

Aşı

Aşı

AŞILAMA (BAĞIŞIKLIK KAZANDIRMA)

ASILI KÜLTÜR

AŞINMA

Aşırıdoygunluk

ASKI MALZEME YİYEN

Askıda katı maddeler

ASKIDA ORGANİK MADDE (AOM)

ASKİTES (KARINDA SIVI TOPLANMASI)

Aspergillus flavus

Astaksantin

Atık

ATIK SULAR

AV

AVASKÜLER

AVİTOMİNOZ

AVRUPA YASSI İSTİRİDYESİ

AYAK BANYOSU

Azot

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANALİZ İÇİN ÖRNEK

Definition

Bu terim analiz için hazırlandıktan sonra bir örneğin bir kısmını veya tümü anlamına gelir. Bu hazırlık "basit hazırlık" olarak ifade edilir. Böyle bir hazırlık gerekli olduğunda toplam örnekleme işleminin tamamlayıcı kısmı dikkate alınır. Örnek hazırlama genellikle gerekli değildir. Örneğin, analizler direkt olarak örneğin yapımında ve ya örnek akımınında olmalıdır, bu örnek dağıtım noktasında mevcut bulunur. Dikkat edilmelidir ki, analiz için örnek ilgilenilen suyun sadece bir kısmını göstermektedir ve örnek hazırlanması terimi altında üç tip prosedürü kapsar. (i); uygun örneğin belirlenmesi, örnek olarak kutunun üzerine uygun belirleyici etiketin yerleştirilmesi (ii); bir ya da daha fazla örneğin bir kısmının ya da tamamının bir ya da daha fazla kutuya taşınması. (iii); örnekler örnek dağıtma noktasında mevcut bulunduğu zaman ve onların analizi başladığında bu peryod sürecinde instantlar arasında fiziksel ve kimyasal uygulamaların bir veya daha fazla bileşenin konsantrasyonlarındaki değişimlerin en aza indirmesi. bu şekilde uygulamalar örnek stabilizasyonu olarak gösterilir. örnek korunması da aynı anlamda yaygın olarak kullanılır.

English French Spanish Greek Norwegian Polish Hungarian Turkish Galician